Waarom een IHP?

IHP staat voor integraal huisvestingsplan. Als je dit artikel leest, heb je er waarschijnlijk wel eens van gehoord en twijfel je nog of je een ihp moet maken. Met een IHP geef je richting aan de toekomstige huisvesting van bijvoorbeeld het onderwijs. Een dergelijk plan biedt inzicht in de verschillende gebouwen in een portefeuille, het perspectief voor de locaties voor komende jaren, de noodzakelijke investeringen en het kijkt naar aspecten als spreiding van voorzieningen. Gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en schoolbesturen, is het een planningsinstrument voor de toekomstige scholenbouw binnen een gemeente. Ben je benieuwd waarom je een IHP zou moeten maken? Lees dan snel verder.

Toekomstperspectief

De gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Hierbij is de gemeente verantwoordelijk voor de realisatie van onderwijshuisvesting en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor onderhoud van de schoolgebouwen. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat zij een gezamenlijk toekomstperspectief hebben. Zo krijgen zij inzicht in de investeringen die zij komende jaren kunnen verwachten en kunnen zij invulling geven aan de realisatie van bepaalde plannen. Dit toekomstperspectief wordt opgenomen in een integraal huisvestingsplan. Zo weten zowel de gemeente als schoolbesturen wat ze komende jaren kunnen verwachten.

Wat staat er in een IHP?

Maar wat staat er nu precies in een IHP? In een ihp wordt het toekomstperspectief van huisvesting geschetst. Ook zijn hierin de kaders voor realisatie en onderhoud van de huisvesting geformuleerd. Een IHP is belangrijk om de kwaliteit van huisvesting te kunnen waarborgen en in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Daarnaast geeft een IHP antwoord op een aantal belangrijke vragen, zoals een potentiële krimp of groei van leerlingen. Ook kan het invulling geven aan de ambitie om schoolgebouwen te verduurzamen, iets wat vandaag de dag steeds vaker gebeurd. Een IHP geeft dus inzicht in welke investeringen gemeente en schoolbesturen de komende jaren kunnen verwachten.